ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

У Регионалном центру одржан семинар за наставнике ОШ "Танаско Рајић"

24. новембра 2018. године у Регионалном центру, одржан је семинар  Са стресом је лако ако знаш како,  за наставнике ОШ „Танаско Рајић“. Семинар су водиле Бранка Граховац, магистар наука, Предшколска установа „Драгољуб Удицки„, Кикинда  и  Бранка Бешлић, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић„, Суботица. Циљ семинара је оспособљавање просветних радника за препознавање и суочавање са стресом и предупређивање досадашњих начина реаговања у стресним ситуацијама. Семинару је присуствовало 30 наставника.

Oдржан семинар за наставнике ОШ „Десанка Максимовић“

24. новембра  2018. године одржан је семинар Како до успешне сарадње са родитељима у ОШ „Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу. Семинар водиле  Гордана Поповић Божанић , школски педагог , Економска школа, Чачак и дипломирани школски психолог-педагог Марија Вуловић , ОШ „Вук Караџић“ Чачак. Семинару је присуствовало 30 наставника.

Трибина о образовању у Великој Британији

У петак, 23. новембра 2018. године, са почетком у 12.00 у Регионалном центру, одржан је заједнички састанак Стручног већа школских библиотекара и Актива стручних сарадника Моравичког округа. Трибину су водиле Биљана Лукић, школски библиотекар у ОШ „Милица Павловић“, као и школски педагог Драгана Радмилац. Тема трибине  били су примери добре праксе који се тичу рада у Тиму за писање пројеката, аплицирања код фондација, теме пројеката, мобилности-присуства настави и извештавања о реализацији. Водитељке су презентовале искуства наших наставника приликом боравка у Великој Британији, која су се тицала упознавања школског система Велике Британије и подизања квалитета наставе применом пројектне методе.Трибони је присуствовало 60 стручних сарадника и библиотекара.

Пројектни задаци у настави страних језика у ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву

У ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву, у организацији Регионалног центра, 17. новембра  2018. године, одржан је семинар  Пројектни задаци у настави страних језика.  Семинар се налази под редним бројем 888  у Каталогу програма, а ауторкa je дипломирани професор енглеског језика и Катарина Ристановић Ацовић , Гимназија Таковски устанак, Горњи Милановац . Семинару је присуствоало 30 наставника.

Трибина у оквиру пројекта „Здрава земља за здрав живот“

У оквиру пројекта под називом „Здрава земља за здрав живот“ одржана је трибина, у организацији Института за воћарство и  Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању.
Идеја је да информације које су наставници сазнали на предавању   пренесу својим колективима, а кроз наставне и ваннаставне активности и самим ученицима и родитељима. Прва трибина била је намењена  запосленим  у основним школама. Oдржана je у сали Скупштине града, 17.новембра  2018. године са почетком у 10 часова.
Теме на трибини : „Техногени утицаји на заједнице земљишних микроорганизама“, проф. др Драгутин А. Ђукић, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку и друга тема  „Штетне и опасне материје у земљишту“,  др Мира Милинковић, научни сарадник, Институт за воћарство, Чачак. Учествовало је 100 наставника.

Семинар за васпитаче ПУ „Моје детињство“

У Регионалном центру Чачак,  17. новембра  2018. године одржан је семинар, „Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста” – Примери добре праксе „Сензомоторни зид”, који се налази у новом Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину, под редним бројем 754, област предшколско васпитање и образовање. Семинар су водиле  Сандра Остојић, мастер васпитач, докторант ФПНЈ, ПУ „Сунце“ и Снежана Остојић, медицинска сестра васпитач, ПУ „Сунце“. Учествовало је 30  васпитача из ПУ „Моје детињство“.

Семинар за наставнике Машинско саобраћајне школе

У Регионалном центру, 14. новембра 2018. године одржан је семинар, Репаратура машинских делова у функцији одрживог развоја, који организован за наставнике Машинско саобраћајне школе у Чачку.  Учествовало је 30 наставника.

Конференција Мреже РЦ/ЦСУ Србије „Актуелности у образовном систему Републике Србије“ одржана у Врњачкој Бањи

У Врњачкој Бањи од 13 до 15. новембра одржана је трећа по реду конференција под називом: „Актуелности у образовном систему Републике Србије“. Организација овог стручног скупа припала је свим центрима који функционишу у оквиру Мреже РЦ/ЦСУ Србије.

Актуелност теме  привукла је учеснике  релевантних институција, удружења и актива, многобројне директоре, секретаре из  образовно – васпитних установа у Републици Србији.

Испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја, конфереренцију је отворио Др Александар Пајић, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих у МПНР.

Опширније: Конференција Мреже РЦ/ЦСУ Србије...

Семинар за наставнике Техничке школе у Ивањици

4. новембра  2018. године одржан је семинар Како до успешне сарадње са родитељима у Техничкој школи у Ивањици. Семинар се налази под редним бројем 112 у Каталогу програма, а ауторке су дипломирани школски педагог Гордана Поповић Божанић , Економска школа, Чачак и дипломирани школски психолог-педагог Марија Вуловић , ОШ „Вук Караџић“ Чачак. Семинару је присуствовало 30 наставника.

facebook banner

Број прегледа чланака
1090287