РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - ЧАЧАК, СРБИЈА

СТРАТЕГИЈА СТАЛНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА

Стратегија сталног професионалног развоја наставника спроводи се кроз јединствен концепт основног образовања (студије), приправништва, стручног усавршавања, система праћења и професионалног напредовања кроз звања.

 

ЦИЉ Стручно усавршавање уз рад спроводи се у циљу континуираног развоја професионалних компетенција.

 

КАКО? - Активним учешћем у сопственом континуираном стручном усавршавању и унапређивању образовног система; - Укључивањем у процес доживотног образовања уз подршку школе, центара за професионални развој, факултета, Министарства просвете Републике Србије и локалне заједнице.

 

НОВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ - Завод за унапређивање образовања и васпитања; - Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

 

СТРУКТУРА ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - Центар за стратешки развој; - Центар за развој програма и уџбеника; - Центар за професионални развој запослених; - Центар за стручно и уметничко образовање.

 

ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ – НАЦИОНАЛНИ НИВО - Унапређивање и развој система стручног усавршавања и професионални развој запослених у установи; - Полагање испита за дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника и испита за дирекрора; - Вредновање квалитета остваривања програма сталног стручног усавршавања запослених; - Пружање стручно-педагошке помоћи наставнику, васпитачу и стручном сараднику; - Сарадња са наставничким факултетима, универзитетима и другим стручним институцијама у земљи и иностранству.

 

facebook banner

Број прегледа чланака
890827