REGIONALNI CENTAR ČAČAK

REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU - ČAČAK, SRBIJA

Individualizacija – moja strategija podučavanja za OŠ „Branislav Petrović" Slatina

View the embedded image gallery online at:
https://www.rc-cacak.co.rs/sr/vesti.html#sigFreeId10f6df222c

Za nastavnike OŠ "Branislav Petrović" Slatina 24. decembra 2017. godine održan je program obuke - seminar „Individualizacija – moja strategija podučavanja“.
Polaznici su odvojili vreme da sistematizuju svoja iskustva u vezi sa individualizacijom nastavnog procesa i da kroz dijalog sa voditeljkama seminara iscrpe sve moguće načine uvažavanja individualnih razlika među učenicima u toku nastave. Govorilo se o profesiji nastavnika i o učenicima u današnjem društvenom kontekstu i konstatovana potreba individualizacije radi uspešnog podučavanja.
O angažovanosti kolega dovoljno govori dan koji su rezervisali za stručno usavršavanje - nedelja. Atmosfera aktivna, ozbiljna i radna što je Marini Pavlović i Nataši Turuntaš, autorkama i realizatorkama ovog programa, jedna od potvrda kvaliteta i profesionalno zadovoljstvo.

Seminar „Diskriminacija i mehanizmi zaštite od diskriminacije“ održan u Regionalnom centru

View the embedded image gallery online at:
https://www.rc-cacak.co.rs/sr/vesti.html#sigFreeIda56424f891
U Regionalnom centru 23. 12. 2017. godine, održan je seminar „Diskriminacija i mehanizmi zaštite od diskriminacije“. Seminar se nalazi u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018. pod rednim brojem 99 (K4, P4), a podržava ga Mreža RC i CSU Srbije. Prisustvovalo je 30 nastavnika.

„Individualizacija – moja strategija podučavanja“ Ekonomskoj školi

View the embedded image gallery online at:
https://www.rc-cacak.co.rs/sr/vesti.html#sigFreeId53cdfb7f0e
U Ekonomskoj školi u Čačku 23. decembra 2017. godine održan je seminar.
Nastavnici ove škole profesionalni i veoma zainteresovani za individualizaciju nastave pa je seminar protekao u iznalaženju objektivnih mogućnosti da se ovaj neminovni proces, u što je većoj meri moguće, primeni u postojećim uslovima. Razmenjivala su se iskustva u smislu oblika i načina individualizacije, razmatralo kako da se primeri dobre prakse dokumentuju efikasno a da se vreme štedi za neposredan rad sa učenicima. I pauze su bile ispunjene diskusijama na različite teme iz obrazovanja i aktuelnim pitanjima savremene škole.
Autorke i realizatorke, Marina Pavlović i Nataša Turuntaš, analizirale su sa polaznicima društvene okolnosti u kojima obitava današnja škola i primere iz prakse koji pokazuju da individualizacija doprinosi motivisanosti učenika za učenje.

U organizaciji Službe za realizaciju prava i usluga u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju održan je stručni skup

View the embedded image gallery online at:
https://www.rc-cacak.co.rs/sr/vesti.html#sigFreeId4e6427b619
U organizaciji Službe za realizaciju prava i usluga u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada, 13. decembra 2017. godine u 10.30 h u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju,  održan je stručni skup sa temama:

-  Zaštita prava deteta prilikom održavanja ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne živi, sa posebnim osvrtom na viđanje deteta u kontrolisanim uslovima i pružanje stručne pomoći u konkretnim slučajevima (case studies) – Dragan Vulević, načelnik u Sektoru za brigu o deci i porodici Ministarstva

- Smeštaj odraslih i starijih u privatne domove za stare - Biljana Zekavica, načelnica Odeljenja za inspekcijski nadzor Ministarstva.

U Roćevićima program obuke „U borbi protiv nasilja učestvujemo svi – roditelji i mi“

View the embedded image gallery online at:
https://www.rc-cacak.co.rs/sr/vesti.html#sigFreeId7ed4114c2c
U OŠ „Jovan Dučić“ u Roćevićima 9. decembra održan je program obuke „U borbi protiv nasilja učestvujemo svi – roditelji i mi“. Govorilo se o društvenom konteksu u kome obitava današnja škola, o oblicima i nivoima nasilja, o prepoznavanju nasilja i procedurama u vezi sa njim, o efikasnoj i efektnoj saradnji sa porodicom... Atmosfera radna i podsticajna, mnoštvo sjajnih ideja za prevenciju nasilja i unapređivanje saradnje sa roditeljima.
Veliko je zadovoljstvo bilo za autorke ovog programa obuke Natašu Turuntaš i Marinu Pavlović kada su im polaznici obrazložili poziv da govore na temu „nasilja“. Naime, njih dve su prošle godine održale drugi seminar u ovoj školi čiji su autori, pa su ih odabrali, kako kažu, jer sve o čemu govore primenljivo je u praksi i veoma korisno.

 

U Regionalnom centru održan seminar „Kako unaprediti angažovanje učenika kreiranjem elektronskih časova na Mudl platformi“

View the embedded image gallery online at:
https://www.rc-cacak.co.rs/sr/vesti.html#sigFreeId9b499b3763
Seminar „Kako unaprediti angažovanje učenika kreiranjem elektronskih časova na Mudl platformi“ održan je u kompjuterskoj učionici za 20 učesnika, 9. i 10. decembra 2017. Autori seminara su Natalija Diković, nastavnik tehničkog iinformatičkog obrazovanja, OŠ „Petar Leković“, Požega; Olgica Spasojević, profesor srpskog jezika i književnosti, OŠ „Petar Leković“ Požega. Seminar traje dva dana i nosi 16 bodova.

U Regionalnom centru održan drugi deo seminara „Savremene školske biblioteke u Mreži biblioteka Srbije i stručni bibliotečki poslovi“

View the embedded image gallery online at:
https://www.rc-cacak.co.rs/sr/vesti.html#sigFreeId6e9887ecd2
Matična služba Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ održala je u subotu, 2. decembra 2017. godine, u Regionalnom centru u Čačku drugi deo seminara „Savremene školske biblioteke u Mreži biblioteka Srbije i stručni bibliotečki poslovi“ čime je završen jesenji ciklus grupnih obuka za školske bibliotekare Moravičkog okruga. Čak 54 polaznika prisustvovalo je seminaru u trajanju od 5 sati na kome su predavali bibliotekari Dubravka Ilić i Vladimir Simić.Tema o kojoj se detaljno govorilo bio je položaj školske biblioteke u Mreži biblioteka Srbije (MBS) i značaj dostavljanja validnih podataka o njihovom poslovanju Matičnoj službi, kako bi se na adekvatan način ažurirala ova baza podataka. Anketa o bibliotečkom poslovanju školske biblioteke prikazana je detaljno na video-prezentaciji i objašnjen ispravan način njenog popunjavanja. Istovremeno, polaznicima je ukazano da samo korektno svakodnevno obavljanje stručnih poslova omogućava da o tome imaju tačne i upotrebljive podatke, koje početkom svake kalendarske godine dostavljaju Matičnoj službi.Osim brojnih pitanja, bibliotekari iz osnovnih i srednjih škola imali su reči hvale za odgovore i informacije koje su dobili, i predložili predavačima da početak sledećeg polugođa aktuelne školske godine bude vreme za novo okupljanje na teme iz bibliotečke struke.

Održana Osnivačka skupština podružnice Srpskog hemijskog društva za MO

View the embedded image gallery online at:
https://www.rc-cacak.co.rs/sr/vesti.html#sigFreeIde356793340
Dana 2. 12. 2017. godine sa početkom u 11 časova održana je Osnivačka skupština podružnice Srpskog hemijskog društva za Moravički okrug sa sledećim dnevnim redom:
- Otvaranje skupštine – Gorica Stanojević, direktor Regionalnog centra
- Antibiotici – predavanje – gost akademik prof. dr. Živorad Čeković
- Izbor predsednika podružnice SHD za Moravički okrug
- Izbor članova predsedništva podružnice
- Razno
- Kolegijalni razgovori sa akademikom Čekovićem
Skupština je održana u prostoriji Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u vremenu od 11 – 14 časova.
Prisustvovalo je 19 nastavnika hemije od ukupno 30 nastavnika Moravičkog okruga.

Preuzmite izveštaj..

facebook banner

Broj pregleda
775560