REGIONALNI CENTAR ČAČAK

REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU - ČAČAK, SRBIJA

Aktivi osnovnih i srednjih škola Moravičkog okruga održani u Regionalnom centru

5. juna 2018. godine u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku,održan je Aktiv direktora osnovnih i srednjih škola Moravičkog okruga.
Teme aktiva za osnovne škole su bile: završni ispit, PRM obrasci i razno, dok su teme za srednje škole bile slične: aktivnosti srednjih škola oko sprovođenja završnog ispita, plan upisa učenika u srednje škole za školsku 2018/19. godinu, PRM obrasci i razno.
Aktivu su prisustvovali direktori svih škola iz Moravičkog okruga.

Individualizacija – moja strategija podučavanja u OŠ „Vladislav Petković Dis" Zablaće

Za nastavnike OŠ „Vladislav Petković Dis" Zablaće 2. juna 2018. godine održan je program obuke - seminar „Individualizacija – moja strategija podučavanja“.
Polaznici su odvojili vreme da sistematizuju svoja iskustva u vezi sa individualizacijom nastavnog procesa i da kroz dijalog sa voditeljkama seminara pronađu sve moguće načine uvažavanja individualnih razlika među učenicima u toku nastave. Govorilo se o društvenom kontekstu i konstatovana potreba individualizacije radi uspešnog podučavanja.
Atmosfera aktivna, ozbiljna i radna što je Marini Pavlović i Nataši Turuntaš, autorkama i realizatorkama ovog programa, jedna od potvrda kvaliteta i profesionalno zadovoljstvo.

Tribina "MOBILNOST KA PROMENI"- predstavljanje projekta mobilnosti sa primerima iz prakse

Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ u utorak, 29. maja 2018. godine održala je tribinu "MOBILNOST KA PROMENI"- predstavljanje projekta mobilnosti sa primerima iz prakse, za 90 vaspitača i stručnih saradnika. Izlagači na tribini su bili Slađana Parezanović, rukovodilac Školske uprave MPNTR, Suzana Simeunović, direktor PU „Moje detinjstvo“, Tanja Spasović, psiholog u PU “Moje detinjstvo“, Snežana Ilić, psiholog u PU “Moje detinjstvo“, Gordana Sjeničić, pedagoški savetnik, vaspitač, Vesna Lišanin, vaspitač, i Marija Petković, medicinska sestra, vaspitač, PU „Moje detinjstvo“. Tribina je akreditovana i svi učesnici dobijaju po 1 bod stručnog usavršavanja.

Radionica „Vaspitni stilovi roditelja“

U okviru projekta Razgovori o roditeljstvu u ponedeljak, 23. maja 2018. godine održana je radionica „Vaspitni stilovi roditelja“
U prisustvu 4 roditelja, radeći na studijama slučaja roditelji su sa voditeljima obradili najznačajnije teme koje se odnose na pojam i značaj poznavanja vaspitnih stilova, uticaj na vaspitanje, uloga roditelja u osmišljavanju i promeni vaspitnih stiova kao i značaj usklađivanja sitih u cilju efikasnijih vaspitnih učinaka.
Radionica je protekla u prijatnoj atmosferi intenzivne razmene. Jedini nedostatak u radu je mali broj roditelja jer je aktivnost učesnica u radu ponovo pokazala koliko roditelji nisu svesni svog stila vaspitnog stila i efekata koje oni imaju na vaspitanje.
Realizatori radionice: Gordana Popović Božanić, pedagog Ekonomska škola, Katarina Dunjić Mandić, psiholog, Gimnazija Čačak.

Aktivnosti Udruženja ženskog preduzetništva "Nadežda Petrović"

U utorak 22. maja 2018. godine organizovana je stručna poseta kompanijama u Čačku za studente Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum. Studenti su obišli uspešne čačanske kompanije Unipromet i  P...S... fashion, a nakon toga i Udruženje ženskog preduzetništva "Nadežda Petrović" Čačak. Studenti poslovne ekonomije su imali priliku da se upoznaju sa načinom proizvodnje, organizacionom strukturom i poslovanjem dve potpuno različite kompanije: Unipromet koja se bavi proizvodnjom i ugradnjom opreme za puteve i P...S... fashion - proizvodnja odeće i nakita. U toku posete Čačku potpisan je i sporazum o saradnji između Udruženja ženskog preduzetništva „Nadećda Petrović“ i Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum. Tom prilikom su se studentima obratili Maruška Topalović, predsednica UŽP "Nadežda Petrović" i Gorana Tanasković u ime Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog okruga kao i ostale članice Udruženja Nataša Makljenović vlasnica SZR Manirgraf i Ljiljana Vojinović ispred Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Tribina: "Gojaznost i ishrana"

U Regionalnom centru Čačak, 21. maja 2018. godine, održana je tribina "Gojaznost i ishrana"
Autor i realizator tribine je dr Vesna Šumanov, specijalista higijene.

Održan aktiv direktora osnovnih škola Grada Čačka

U četvrtak 17. maja 2018. godine u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku, sa početkom u 10 časova,održan je aktiv direktora osnovnih škola Grada Čačka. Aktiv je vodio predsednik aktiva direktor OŠ „Sveti Sava“, Miroslav Mandić. Bilo je prisutno 17 direktora

Širi se dualno obrazovanje

U utorak, 15. maja 2018. godine u  Skupštini Grada potpisan Memorandum o razumevanju između Grada Čačka, Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga, Ekonomske i Mašinsko saobraćajne škole, dva preduzeća (P.S. Fashion i Tiffany) i Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, kao nastavak saradnje sa započetim aktivnostima u vezi sa uvođenjem dualnog sistema obrazovanja.
To je još jedan rezultat projekta koji se finansira iz Erazmus + programa Evropske unije, „Get involved in EP4A European Partnerships for Apprenticeships“, čiji je cilj promocija prakse u preduzećima, kroz izgradnju partnerstava između posredničkih tela, preduzeća, pružalaca stručnog obrazovanja i osposobljavanja, institucija i socijalnih partnera. Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga organizovala je do sada dve radionice za uspostavljanje partnerstva. Izradom nacrta Memoranduma o razumevanju se formalizuje uspostavljanje partnerstava. Memorandum o saradnji za učenike kroz rad u preduzećima predstavlja uspostavljanje ozbiljne saradnje između škola i preduzeća. Ovo je i deo našeg projekta sa partnerima iz Hrvatske, Engleske i Češke, a ovim se zaokružeje rad celog projektnog tima.

Radionica „Prava i odgovornost roditelja/zakonski okvir“

U okviru projekta „Razgovori o roditeljstvu“ u ponedeljak, 14. maja 2018. godine održana je radionica „Prava i odgovornost roditelja/zakonski okvir“.
U prisustvu 6 roditelja, radeći na studijama slučaja roditelji su sa voditeljima obradili najznačajnije teme koje se odnose na odgovornost roditelja prema važećoj zakonskoj regulativi u vezi prava i obaveza učenika, postupka ocenjivanja, vladanja, izostajanja učenika sa nastave, prigovora na ocenu, postupka vezanog za članove Zakona koji se tiču kršenja zabrane.
Radionica je proteklau u prijatnoj atmosferi intenzivne razmene.
Realizatori radionice: Gordana Popović Božanić, pedagog Ekonomska škola; Katarina Dunjić Mandić, psiholog, Gimnazija Čačak.

facebook banner

Broj pregleda
827707