CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ČAČAK, SRBIJA

Resursi

Regionalni centar raspolaže sledećim kapacitetima:

  • Resursni centar – biblioteka, sa oko 1000 naslova iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, medijateka
  • Multimedijalna učionica - internet klub
  • 3 učionice za seminare (plava, zelena i žuta sala)
  • Kafeterija

 

facebook banner

Broj pregleda
1027700