CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ČAČAK, SRBIJA

Javni konkursi i nabavke

Javna nabavka br. 1 - PP/014

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Javna nabavka 01-MV/2014

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br. 2 - PP/014

Preuzmite PDF dokument...

Prezmite Word dokument...

Odluka o dodeli Ugovora

Javna nabavka br. 3 - PP/014

Preuzmite Word dokument...

Preuzmite PDF dokument...

Odluka o dodeli Ugovora...

Javna nabavka  br. 4-PP/014

Preuzmite Word dokument...

Preuzmite PDF dokument...

Odluka o dodeli Ugovora...

Javna nabavka br.5-PP/014

Preuzmite Word dokument...

Preuzmite PDF dokument...

.Odluka o dodeli Ugovora...

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru...

Javna nabavka br. 6 - PP/014

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Obaveštenje o obustavi postupka...

Odluka o dodeli Ugovora...

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru...

Javna nabavka br. 7 - PP/014

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli Ugovora...

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru...

Javna nabavka br. 8 - PP/014

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli Ugovora...

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru...

Javna nabavka br. 9 - PP/014

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli Ugovora...

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru...

Javna nabavka br. 10 - PP/014

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br. 11 - PP/014

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br. 12 - PP/014

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

.Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br. 13 - PP/014

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.1 - MV/2015

Preuzmite Word dokument...

Poziv za podnošenje ponude...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.1 - PP/015

Preuzmite Word dokument...

Preuzmite PDF dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.2-  PP/015

Preuzmite Word dokument...

Preuzmite PDF dokument...

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Javna nabavka br.3 - PP/015

Preuzmite Word dokument...

Preuzmite PDF dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Javna nabavka br.4 - PP/015

Preuzmite Word dokument

Preuzmite PDF dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Javna nabavka br.5 - PP/015

Preuzmite Word dokument

Preuzmite PDF dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.6 - PP/015

Preuzmite Word dokument

Preuzmite PDF dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Javna nabavka br.7 - PP/015

Preuzmite Word dokument

Preuzmite PDF dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Javna nabavka br.8 - PP/015

Preuzmite Word dokument

Preuzmite PDF dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Javna nabavka br.9 - PP/015

Preuzmite Word dokument

 Preuzmite PDF dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Javna nabavka br.10 - PP/015

Preuzmite Word dokument...

Preuzmite PDF dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.11 -  PP/015

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Javna nabavka br.12 - PP/015

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Javna nabavka br.13 - PP/015

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.14 - PP/015

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.15 - PP/015

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.16 - PP/015

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.17 - PP/015

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.18 - PP/015

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.19 - PP/015

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora..

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.1 - MV/2016

Poziv za podnošenje ponude...

Preuzmite Word dokument...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Odluka o dodeli ugovora...

Javna nabavka br. 1 - PP/016

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br. 2 - PP/016

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br. 3 - PP/016

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br. 4 - PP/016

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br. 5 - PP/016

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br. 6 - PP/016

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br. 7 - PP/016

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.1 - MV/2017

Poziv za podnošenje ponude...

Preuzmite Word dokument...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Odluka o dodeli ugovora...

Javna nabavka br. 1 - PP/017

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br. 2 - PP/017

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

 

Javna nabavka br. 3 - PP/017

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br. 4 - PP/017

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br. 5 - PP/017

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.1 - MV/2018

Poziv za podnošenje ponude...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.2 - MV/2018

Poziv za podnošenje ponude...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka br.3 - MV/2018

Poziv za podnošenje ponude...

Preuzmite Word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br. 4 – MV/2018

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br. 5 – MV/2018

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br.6  – MV/2018

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br.7  – MV/2018

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br.8  – MV/2018

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br.9  – MV/2018

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br.10  – MV/2018

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br.11  – MV/2018

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br.12  – MV/2018

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br.13  – MV/2018

 Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br.14  – MV/2018

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br.15  – MV/2018

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br.1  – MV/2019

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br.2  – MV/2019

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Javna nabavka  br.3  – MV/2019

Preuzmite PDF dokument...

Preuzmite word dokument...

Odluka o dodeli ugovora...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

facebook banner

Broj pregleda
934792