REGIONALNI CENTAR ČAČAK

REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU - ČAČAK, SRBIJA

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

O REGIONALNOM CENTRU

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanjuRegionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju uspostavljeni su kroz projekat Stručnog usavršavanja obrazovnog kadra (Professional Development Project - PDP) , zahvaljujući memorandumu o razumevanju, potpisanom 24. jula 2003. između vlada Švajcarske - Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Republike Srbije - Ministarstva prosvete. 

 

 

Šta je Regionalni centar - Čačak? 

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju je institucija državne službe osnovana od strane opštine Čačak, u skladu sa dokumentom Strategije Ministarstva prosvete Republike Srbije za period od 2005 - 2010. godine. 

 

 

 Zašto Regionalni centar? 

Svrha uspostavljanja Regionalnog centra je:

 • Da ustanovama pruži mogućnost da profesionalni razvoj prilagode potrebama u svom regionu;
 • Da profesionalni razvoj prati u skladu sa potrebama regiona i strategijom razvoja obrazovanja na nacionalnom nivou;
 • Da organizacijom seminara u mestu rada ili u neposrednoj blizini, omogući značajno smanjenje troškova stručnog usavršavanja.

Regionalni centar je:

 • Mesto organizovanja različitih vrsta obuka;
 • Resursni centar (biblioteka sa stručnom literaturom, metodičko-didaktičkim, pedagoško-psihološkim, video i audio materijalima itd);
 • Informacioni sistemi (štampani ili on-line informatori koji sadrže ponudu programa stručnog usavršavanja);
 • Mesto gde se vrednuje i prati kvalitet stručnog usvršavanja;
 • Mesto okupljanja i razmene profesionalnih iskustava zaposlenih u obrazovanju.

Čime se bavi Regionalni centar?

U Regionalnom centru se strategija stručnog usavršavanja u regionu primenjuje i sprovodi u skladu sa strategijom koju je razvio Centar za profesionalni razvoj u Beogradu, a u saradnji sa drugim bitnim činiocima u obrazovanju. Regionalni centar u saradnji sa Školskom upravom u Čačku priprema godišnji program rada i sprovodi programe od javnog i posebnog interesa.

Aktivnosti Regionalnog centra:

 • Snimanje i analiza potreba za stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju;
 • Planiranje obuke i drugih vidova stručnog usavršavanja;
 • Pomoć pri kreiranju novih programa stručnog usavršavanja;
 • Praćenje primene različitih oblika stručnog usavršavanja;
 • Saradnja sa Zavodom/Centrom za profesionalni razvoj;
 • Saradnja sa lokalnom zajednicom;
 • Saradnja sa Ministarstvom prosvete/Školskom upravom;
 • Saradnja sa obrazovnovaspitnim ustanovama;
 • Formiranje i održavanje baze podataka;
 • Analiza ponude programa stručnog usavršavanja;
 • Organizovanje seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja.

Spisak akreditovanih programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/19, 2019/20 i 2020/21 godinu koje je podržao Regionalni centar za profesionalni razvoj Čačak

Regionalni centri i Centri za stručno usavršavanje u Srbiji

facebook banner

Broj pregleda
889968