ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

План рада

Регионални центар Чачак у наредном периоду је планирао следеће активности:

Обука наставника за остваривање програма наставе и учења орјентисане ка исходима учења

Термин одржавања:  17 и 18.  август 2019.

Место: Центар за стручно усавршавање Чачак

Време: 09:00 часова

Термин одржавања:  24 и 25. август 2019.

Место: Центар за стручно усавршавање Чачак

Време: 09:00 часова

 

facebook banner

Број прегледа чланака
1090245